Actievoorwaarden en spelregels win acties

 1. Win acties worden uitgeschreven door Bulbs Direct gevestigd te Lisse. Op win acties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u een email heeft gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag .
 5. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.
 6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 7. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 8. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
 9. Bulbs Direct kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 10. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 11. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 12. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal Bulbs Direct hiervoor geen zorg dragen
 13. Medewerkers van Bulbs Direct zijn uitgesloten van deelname.
 14. De persoonsgegevens die in het kader van win acties worden verkregen, worden alleen gebruikt voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.
 15. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Bulbs Direct.
 16. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 17. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 18. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de onze Klantenservice.